Brandsikring


Vi er godkendt til at  udføre lineære brandfuger og passive brandsikring. 

Passiv brandsikring


God brandlukning (brandsikring) af huller afhænger af veldokumenterede produkter og korrekt udførelse, dette er en integreret del af en bygnings grundkonstruktion. 

Der er strenge krav til gennemføringer såsom kabler, rør og ventilationskanaler, så brandmodstandsevnen ikke forringes - dette skal altid udføres efter gældende EN normer.


Lineær brandfuger


Samlinger i konstuktioner skal brandsikres på samme vis, som de brandadskillende bygningsdele. Derfor skal der altid brandlukkes i samlinger med brandklassificerede og dokumenterede produkter - dette skal altid udføres efter gældende EN normer.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Acceptér' godkender du vores brug af cookies.

Godkend