Passiv brandsikring.


I tilfælde af brand i bygninger spredes ild, røg og varme hurtigt via gennemføringer og samlinger.

Dermed blokeres flugtveje. Mennesker, husdyr og værdier bringes i fare.

Dansk lovgivning indeholder strenge krav til brandlukning af rør, ventilation, kabler, skakte, etageadskillelser, døre og andre gennemføringer.


PR fugning ApS har gennemført flere relevante kurser for udførsel af passiv brandsikring og lineære brandfuger. Senest hos DBI og Danvak for at sikre dig som kunde den bedste og mest sikre brandtætning.

Efter udførsel af en brandlukning, monteres kontroletikette, og ved afslutning udleveres rapport der indeholder billededokumentation, materialevalg, placering i bygning samt brandlukningsnummer for hver enkelt lukning.


Ifølge bygningsreglement (BR18 4.4.8) skal produkter der anvendes til brandtætning være testet og dokumenteret, svarende til bygningsdelens klassifikationtid.

PR fugning ApS anvender derfor kun produkter fra anerkendte leverandører.