Passiv brandsikring


I tilfælde af brand i bygninger spredes ild, røg og varme via gennemføringer og samlinger. Dermed blokeres flugtveje og beboerne og materiel bringes i fare. Ved brug af brandtestede materialer til passiv og lineær brandsikring, begrænses spredningen af ild, giftig gas og sort røg, og giver mennesker livsvigtig tid til at flygte under brandulykker.


Vi har gennemført relevante kurser for udførsel af passiv brandsikring og vi udfører lukning af samlinger og gennemføringer i vægge og gulve med brandtestede materialer.